Cấn Văn Thân

Funiture, Small Business Owner, and Director in Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Stay at my place

Giám đốc thiết kế nội thất tại Hà Nội Thất UMA - UMA Design LTD -
Trang webbán lẻ nội thất UMA Việt Nam: https://noithatuma.vn/
Hotline: 098 665 0110
Địa điểm: mật 9, LK 11A, Khu đấm là Mày Lào, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
#uma #noi_that_uma #tu_bep_nattifi #can_van_than #interior

  • Education
    • Đại Học Kiến Trúc Hà Nội