Cao Bảo

Student, Web Developer, and Software Engineer in Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình

Attend my event

Ông Cao Bảo là CEO của Công ty TNHH tư vấn tài chính 123Vay và hiện đang giữ chức Tổng giám đốc công ty TNHH tư vấn tài chính 123Vay. Với gần 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, vị “lão tướng” đã có nhiều đóng góp to lớn.

#caobao

Số điện thoại: 0796280071

Website:

https://123vay.com/

https://500px.com/p/caobao