Cao Minh

Hanoi, Vietnam

  • Work
    • Start new year 2014
  • Education
    • Hội cựu học sinh PTTH Nguyễn Tất Thành - Hà Nội
    • Hanoi University of Technology