Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Student, Teacher, and Doctor in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Visit my website

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn là trường chuyên ngành đào tạo Y Dược chuyên đào tạo nhân lực cho ngành Y tế. Điện thoại: 0814.215.215 - 0824.215.215. Địa chỉ: 131 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4, TPHCM.

#Trường_Cao_Đẳng_Dược_Sài_Gòn

#Trường_Cao_Đẳng_Dược_TP_Hồ_Chí_Minh

#Trường_Cao_Đẳng_Y_Dược_Sài_Gòn

  • Education
    • Trường Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh