caodangyduoc yersin

Designer, Father, and Filmmaker in Hà Nội, Việt Nam

Visit my company website

Trung tâm đào tạo cử nhân Y Dược chính quy Trường cao đẳng y dược Yersin thông báo xét tuyển học bạ hệ Cao Đẳng chính quy 2018 các ngành: Cao đẳng Y, Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều Dưỡng, Cao đẳng Xét Nghiệm, Cao đẳng Hộ Sinh vv...Miễn 100% học phí.

Website: https://caodangyduocyersin.edu.vn/