Tôi là: Cao Dũng

Hà Nội

Tôi là: Cao Dũng

Hà Nội

Đồng sáng lập mạng cộng đồng chia sẻ sự kiện (sukienhay.com)

Sự kiện hay đang bán vé các chương trình liveshow:

- Vé liveshow ru tình

- Vé asia super showcase

  • Work
    • Sự kiện hay
  • Education
    • Kinh doanh công nghệ Hà Nội