cao thu lien quan

Web Developer, Software Engineer, and Director in Việt Nam

Visit my website

Để trở thành 1 cao thủ liên quân thì bạn cần phải biết những điều sau đây:

Thứ nhất bạn cần phải biết đi rừng tốt, gánh team thì mới có khả năng thắng cao, chứ đánh một mình mà để team gánh thì tỷ lệ thua còn cao hơn là tỷ lệ thắng.

Nếu bạn không thể đi rừng thì bạn cần đánh tốt một vị trí nào đó và đồng thời phải có team để đi chung, leo rank cùng nhau.

Thứ 2 bạn không nên vội vàng, cần đánh 1 cách từ từ, từng bước một, tương kế tựu kế, fam để đủ đồ, khi lượng vàng cao hơn đối thủ thì bạn sẽ khó chết hơn khi solo.

Thứ 3 là bạn cần phải có tên liên quân đẹp để đổi tên bằng cách sử dụng các kí tự đặc biệt liên quân đẹp ở đây để đổi.

Chúc các bạn chơi liên quân vui vẻ và giữ gìn sức khỏe.

https://cucgach.mobi

http://thegioididong.pro