Carme Bové

M’interessa el com ensenyar i el com aprendre llengua, m’agrada predicar amb l’exemple i en la formació de formadors procuro posar en pràctica les meves creences sobre aquests processos.