Tâm Phát

Web Developer, Software Engineer, and Editor in Số 33 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Attend my event

Tôi là Tâm Phát CEO của Banthotamphat.com là Website chính của tổng Công ty TNHH Thương Mại Nội Thất Tâm Phát trong đó kinh doanh Bàn thờ, Đồ thờ cúng là chủ yếu.

#tamphat

Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0866848191

Website:

https://banthotamphat.com/author/tam-phat