Chả rươi

Project Manager, Nurse, and Realtor in Số 1 Đường Trung Yên 10B, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Read my blog

Giới thiệu: Chả Rươi là sản phẩm của công ty TNHH Đặc sản Việt Nam - Dasavina. Lấy lợi ích của khách hàng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Mỗi sản phẩm của Dasavina đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các công đoạn từ vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm định đánh giá chất lượng cho đến dịch vụ bán hàng, chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Hag tags: #dacsan #monngon #amthuc #haisan #charuoi #ruoi #monruoi #conruoi #dacsanhaiduong #dacsantuky #haiduong #tuky

Địa chỉ: Số 1 Đường Trung Yên 10B, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: 84904750363

Website: https://charuoi.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Ch%E1%BA%A3-r%C6%B0%C6%A1i-108744691488957