Cần Xinh Xắn

Tân An, Long An

Real name: Nguyễn Chí Cần Birth: 2/7/95 Rapname: Destiny C aka Jayzpac Email: chicanpro@gmail.com Phone: 01868.964.134

  • Work
    • Tân An, Long An
  • Education
    • THPT LÊ QUÝ ĐÔN LONG AN
    • Đại học Công Nghệ Thông Tin
    • THPT Lê Quý Đôn