Bạch Bạch

Bạch Bạch

Chỉ là muốn giới thiệu một chút vè mình thôi a~
Tuôi lâu lắm rồi là tự muốn lập cho mình một cái wordpess riêng cho mình, nhưng mà là chẳng biết làm thế nào ý cười
Hôm nay mới có dịp một lần. Tôi là một L-girl, nhưng cũng không hẳn là thuần chủng.

1. Fic trong này tất cả đề là mình tự viết/edit bạn nào muốn mang ra mong hãy hỏi mình một câu.

2. Mình căn bản thời gian viết fic cũng không có nhiều, nên mọng không có bạn nào nào có ý định giục fic mình viết.

3. Mình cũng khá dễ gần, hỏi gì mình cũng sẽ giải đáp hết.

~~~ Thân ái ~~~