Chí Thành Nguyễn

Writer, Lawyer, and Acupuncturist in Hồ Chí Minh, Việt Nam

View my listings

Tôi là một nhà văn và Luật sư hiện đang sống ở Hồ Chí Minh, Việt Nam.Sở thích của tôi từ nhiếp ảnh đến công nghệ.Tôi cũng thích đọc, viết và du lịch.

Bạn có thể nhấp vào nút ở trên để xem danh sách của tôi.

  • Education
    • University of Economics, Ho Chi Minh City