Chonmuanha

Web Developer, Editor, and Designer in Ho Chi Minh, Viet Nam

Date me

Website chuyên về lĩnh vực đánh giá dự án bất động sản căn hộ, chung cư, đất nền, các kinh nghiệm mua và bán nhà, kinh nghiệm cho thuê và bán bất động sản, đặc biệt là những trải nghiệm cá nhân của tập thể biên tập viên website về những game màu và những nhận định trái chiều nhiều phía xoay quan chủ đề bất động sản, cũng như chia sẻ của các chuyên gia trong lĩnh vực này