Nirushan Vickneswaran

Nirushan Vickneswaran

Sex: Male

Birthday: 08 January 1994

Relationship Status: Single

Current City: Vavuniya, Sri Lanka

Home Town: Jaffna, Sri Lanka

Nirushan Vickneswaran Is Studying In Vavuniya Tamil Madhiya Maha Vidiyalayam