Nguyễn Dũng

CHO VAY LÃI - KHÔNG THẾ CHẤP - KHÔNG GIỮ SỔ GỐC - KHÔNG GIỚI HẠN KHOẢN VAY VÀ THỜI GIAN.