Clara G.O.

Around the world

One day I discovered that in addition to the code, I could express myself, have fun and teach through a camera. That's what I am. Creative Photography for all ages. All around the world.

Un dia descubrí que además del código, podia expresarme, divertirme y enseñar a través de una cámara de fotos. En eso estoy. Fotografia creativa para todas las edades. En todo el mundo.

Un dia vaig descobrir que a més de picar codi, podia expressar-me, divertir-me i ensenyar a través d'una càmera de fotos. En això estic. Fotografia creativa per a totes les edats. A tot el món.

 • #photojournalism
 • #internationalcooperation
 • #volunteer
 • #wordpress
 • #asia
 • Education
  • web
  • photograp
  • Visual Antrophology & Documentary Photography