Cloudfermi Tự động hóa thông minh

Web Developer, Software Engineer, and Project Manager in VietNam

Attend my event

Sản xuất thiết bị điện tử Tự động hóa Thông minh với giải pháp tuyệt vời cThings IoT giúp điều khiển tự động, thông minh, phân tán, từ xa rất dễ, nhanh tính bằng giây. CloudFERMI thổi hồn vào thiết bị giúp thông minh hơn với nhiều lõi phần mềm cPLC Ladder, cTimer, cMesh,…sở hữu 100% bởi CloudFERMI.

425/38 Nguyễn Đình Chiểu, F5, Q3, TP.HCM

720000

905558423

#cloudfermi #smartautomation #cthingsiot #cthings

https://www.cloudfermi.com/vi/

https://www.facebook.com/cfm.hardware

https://maps.app.goo.gl/wCAky9rCbGrPhwZE9

https://www.youtube.com/@cloudfermiiots8102

https://top1dexuat.com/100-cau-hoi-thuong-gap-ve-nghe-nuoi-yen-sao/

https://top1dexuat.com/xay-nha-yen-kinh-doanh/

https://top1dexuat.com/ky-thuat-nuoi-yen/