benhvien dakhoahaian

Art Director, Software Engineer, and Web Developer in hải phòng

Attend my event

Benhviendakhoahaian chuyên cung cấp các thông tin hữu ích về sức khỏe cuộc sống, các kiến thức về thưc phẩm, các loại bênh thường gặp. Benhviendakhoahaian mong muốn đem lại cuộc sống tuyệt vời cho moi người bằng những kiến thức mà bênh viên cung cấp.

Địa chỉ: Đằng hải, Hải An, Hải Phòng

Website: