Daniel Kurowski

Brno, Czech Republic

Daniel Kurowski

Brno, Czech Republic

Narodil jsem se roku 1991 v ČR. Pracuju jako kodér ve společnosti GRIFART spol. s r.o. a jako technická podpora na Centru jazykového vzdělávání MU. K tomu studuju v Praze dálkově učitelství IT – rád bych to jednou učil. Jsem čerstvě ženatý a ve svém životě se snažím chodit po Hospodinových stezkách. Jsem členem základního článku Zeměchvály (Hnutí Brontosaurus) a sboru Církve bratrské v Brně na Kounicově.

Zajímá mě práce s mladými lidmi, environmentální problematika, lidská práva, politika, technologie, bezpečnost a soukromí na internetu, aktivismus a teologie.

Rád poslouchám hudbu a hraju na kytaru a cimbál. Taky rád tancuju, chodím přírodou, jezdím na kole, dobrovolničím, cestuju, stopuju a diskutuju. Zajímají mě příběhy druhých, jejich problémy i radosti.

// // // // // // // // // // // // // // // // // //

I was born in 1991 in Czech Republic. I work as a website coder in GRIFART spol. s r.o., and as a technical support at Language Centre of Masaryk University. I study teaching of IT in Prague. I just got married and try to follow Jesus in my life. I am a member of group "Zeměchvály" in "Brontosaurus movement" and czech "Brothers' church".

I'm interested in working with young people, environmental issues, human rights, politics, technology, internet security and privacy, activism and theology.

I like music, dancing, hiking, cycling, volunteering, travelling, hitch-hiking and discussing. Also I like to listen to others' stories.

// // // // // // // // // // // // // // // // // //

Kontakty/Contacts

E-mail: daniel@kurowsti.cz
Mobile phone: +420 734 845 958
Jabber: dakur@jabbim.cz
Skype: da.kur

Blog: dakur.dta3.com/mindboard, dakur.signaly.cz
Website: dta3.com
Delicious: dakur
Photogallery: dakur.rajce.idnes.cz

// // // // // // // // // // // // // // // // // //

„Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.“ – Ž 37,23

„The steps of a man are rightly ordered by the Lord: and he will take pleasure in his way.“ – Ps 37:23

  • Work
    • Language centre of Masaryk university
  • Education
    • Graduated at lyceé Gymnázium Matyáše Lercha, Brno