Dalibor Mitić

Moja pobeda na narednim izborima značiće i bolji Paraćin – grad zadovoljnih ljudi koji žive od svog rada i grad razvoja koji će biti lider regiona. Planiram da iskorenim visoku stopu nezaposlenosti dovođenjem investitora koji bi omogućili otvaranje novih radnih mesta, da smanjim lokalne takse i rasteretim privredu. Planiram da radim na izgradinji puta Grza-Sisevac-Buljane, sređivanju prostora 7. jula i Karađorđevog brda, uređenju jezera na Grzi, kao i na izgradnji kvantaške i uređenju zelene i stočne pijace. Svi građani u selu i u gradu moraju da imaju jednake i kvalitetne uslove za život.

Čovek sam koji traži rešenje, koji ne beži od problema i spreman da, zajedno sa mojim sugrađanima, učinim da Paraćin bude bolje mesto za život.

Rođen sam u Paraćinu 1978. godine. Diplomirao sam na Pravnom fakultetu u Beogradu i od 2008. godine sam pomoćnik predsednika opštine Paraćin. Oženjen sam i otac Anđele i Đorđa.

Paralelno sa Pravnim fakultetom pohađao sam Školu za civilno društvo i demokratiju „Politeja“ i Školu za društvene i političke lidere „Perikles“. Položio sam pravosudni ispit 2007. godine i od tada sam osnivač advokatske kancelarije „Mitić”. Završio sam specijalizaciju iz oblasti prava deteta, prestupništva mladih i postupanje sa maloletnim počiniocima krivičnih dela, pri Pravosudnom centru za obuku i stručno usavršavanje. Obavljao sam različite funkcije u oblasti socijalne i zdravstvene politike u Paraćinu. Pokrenuo sam rad Turističke organizacije opštine Paraćin i razvoj turizma. Kao pomoćnik predsednika opštine zaslužan sam za odobravanje i sprovođenje velikog broja razvojnih projekata.

Mojim zalaganjem, budžet Turističke organizacije uvećan je tri puta u odnosu na prethodne godine. Koordinirao sam izgradnjom industrijske zone „Zmič“ u Paraćinu, koja je kompletno infrastrukturno opremljena i jedna je od najboljih u tom delu Srbije, kao i izgradnjom infrastrukturnih projekata finansiranih sredstvima iz Ministarstva za NIP, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta (kanalizacija, vodovod, sportski tereni, mini pič), a u toku je i izgradnja novog vrtića koja se finansira iz NIP-a. Inicirao sam formiranje Lokalnog saveta za zapošljavanje, čiji sam predsednik.