Đặng Thị Thuỳ Trang

Photographer, Editor, and Designer in TP Hồ Chí Minh

Attend my event

Đặng Thị Thuỳ Trang

28/09/1979

TP Hồ Chí Minh

"Là một lãnh đạo cấp cao của Kita Group tôi luôn mong muốn phát triển tập đoàn Kita theo hướng chuyên nghiệp, trở thành một trong các tập đoàn bất động sản uy tín trong mắt người tiêu dùng. Sự kiên định của chúng tôi là mang lại những sản phẩm bất động sản đột phá cho thị trường, từ đó xây dựng niềm tin của khách hàng vào một khát vọng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn

https://kita-groupvn.com/