đánh bóng sàn bê tông

Student, Web Developer, and Software Engineer in Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Attend my event

BTMDANANG chuyên thi công mài sàn bê tông, đánh bóng sàn bê tông, xoa nền sàn bê tông, rải tăng cứng hardener, mài lộ cốt liệu, mài lộ đá mi, mài hạ cốt nền .

Công ty bê tông Đà Nẵng

Website: https://congtybetongdanang.com

Địa chỉ: K62/27 Lê Cơ, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Số điện thoại: 0767599014