Daniel Mur

Small Business Owner, Personal Trainer, and Photographer in Barcelona, España

Daniel Mur

Small Business Owner, Personal Trainer, and Photographer in Barcelona, España

Visit my website

Apassionat dels esports i del mon

La practica del esport et condiciona un estil de vida en el que tens que aprofitar tot el temps possible el equilibri entre la família, la part laboral amb el entrenaments.

Els viatges i la muntanya m'han donat la experiència i la visió de lo petits i vulnerable que som en front del la natura i del nostre planeta.

La fotografia ha estat una altre de les aficions que he invertit molt de temps i m'ha permes tindre vius els millors moments i llocs del mon.

Empresari des dels 25 anys amb el mon dels TIC, Experiencia en diferents ambits de la informatica abarcant les infraestructures de cablatja fins a sistemes de virtualització d´alta disponibilitat.