DanskLydConsultAS

Bagsværd Hovedgade 141, 2880 Bagsværd

Dansk Lyd Consult A/S er en rådgivende ingeniør virksomhed indenfor støj og akustik med base i Bagsværd. Dansk Lyd Consult blev etableret i 1995 og løser opgaver over hele landet.

Vi løser opgaver for kommuner, institutioner, industri, kontor, skoler og private gerne sammen med andre rådgivere og entreprenører i byggebranchen.
Vi arbejder målbevidst på at forbedre lydforholdene overalt hvor mennesker opholder sig.
Dansk Lyd Consult A/S tilbyder KOMPLETTE LØSNINGER på støjproblemer med besigtigelse, lydmåling, projektering og udførelse af støjdæmpningen. Én kontaktperson koordinerer hele forløbet.
Påbud fra myndigheder om støjdæmpning eller akustikregulering eller beregninger fra andre rådgivere benyttes gerne som grundlag for selve den praktiske løsning af støjproblemet, som vi har stor erfaring i at udføre.
Vi kan alternativt fungere som UAFHÆNGIG KOORDINATOR i støjdæmpningsprojekter. Med fokus på støjdæmpning i bred forstand tilbyder vi rådgivning om støjdæmpning, vibrationsdæmpning, bygningsakustik samt måling af støj, lydisolation og støjberegning.

Vi har gennem årene etableret forhandling af en række specialprodukter til støj- og vibrationsdæmpning. Materialerne kan bestilles direkte på telefon eller mail, hvis du ”gør det selv” – vores rådgivning om det praktiske følger med.
Er problemet
- Støj på arbejdspladsen
- Dårlig lydisolering
- Dårlig taleforståelse
- Rungende lyd
- Koncentrationsbesvær og stress pga støj
- Dårlig akustik
- Støj fra vej eller jernbane
- nabostøj
Vi har en løsning!
Kontakt os og få en "STILLEAFTALE" for forbedring af dit lydmiljø.