Devoted

Svenska:

Vi är en lovsång band som har Fyra medlemmar(Rebecka, Sam, Sade och Robinson). Vår musik har sitt inflytande från gospel RnB. Musiker som har påverkat vår musik är Isreal Houghton, Byron Cage, Vashawn Mitchell, Mika Stampley, Hillsong, Donnie McClurkin. Projekt Vi arbetar på just nu är Tour of Göteborg och vårt album

English:

Devoted is worship band with four members(Rebecka, Sam, Sade and Robinson).Our music has its influence from Gospel RnB. Musicians that have influenced our music are Isreal Houghton, Byron Cage, Vashawn Mitchell, Micah Stampley, Hillsong, Donnie McClurkin.

Projects We're Working On right now areTour of Gothenburg and our album