Doug Gates

San Diego

  • Work
    • The Industry Rag
  • Education
    • Wharton BS Econ
    • Penn BAS
    • Stanford MBA