Mohamad Rifki Insani

Nama : Mohamad Rifki Insani Tanggal lahir : 05 Oktober 1993 Tempat Lahir : Tasikmalaya Tempat Tinggal : Jl.Syekh Abdul Muhyi RT/RW 03/06 Kel. Gn. Tandala Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya SD : SD Negeri Sukasari SMP : SMP NEGERI 1 Tasikmalaya SMK : SMK Negeri 2 Tasikmalaya