અમિત ધોળકિયા

ચોટીલા

હેલ્લો મિત્રો ,

હું ભીમોરા શાળામાં છેલ્લા ૧૦ વર્ષથી અંગ્રેજી શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છુ.મારા આ બ્લોગની નિયમિત મુલાકાત લેતા રહેજો .....આભાર

  • Work
    • શ્રી ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય,ભીમોરા
  • Education
    • M.A.B.ED(ENGLISH)