Diana Jurigová

Bratislava, Slovakia

"Každý deň a každú minútu sa musím rozhodovať,

čo urobím v najbližšej chvíli.

Toto rozhodnutie za mňa

nemôže spraviť nikto iný."

José Ortega y Gasset