Dian Romiari

Aku adalah seorang lelaki.
Yang mempunyai kekurangan dan kelebihan.