Ji Young

Grupo: Kara

Eres la causa de mi sonreir, Te amo mucho ♥30-03-14♥ @ItsBaekNoBacon♡

Mi Hijo: @xfSehun♡

Appa @sehun_gatito♥

Hunnie @fOhSeHun♥

Mejor Amigo: @DiarioBaekhyun♥

Hermanito precioso @Zhang_Sehoon♥

Mi abu @yeolsxa♥

Chen Hermoso @jongdaepr♥