Trung tâm điện quang BMR

Web Developer, Designer, and Editor in 136 P. Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Read my blog

Trung tâm điện quang BMRchuyên chuẩn đoán hình ảnh y khoa như chuẩn đoán điều trị ung thư đường mật, chẩn đoán và điều trị phình động mạch não,... Đồng thời cung cấp các thông tin, tài liệu y khoa trên thế giới. #bmr #trungtamdienquangbmr #chuandoanhinhanhykhoa #tailieuykhoa Thông tin liên hệ Website: https://bmr.edu.vn/ Địa chỉ: 136 P. Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội Mail: [email protected]