Điệp Phạm

Student, Web Developer, and Software Engineer in QPHF+H55, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hire me

Kính chào Quý khách hàng! Tôi là Điệp Phạm – chuyên viên tư vấn và đánh giá các dự án bất động sản tại TP. HCM và các tỉnh thành lân cận.

#dieppham , #diepphamnet , #websitedieppham , #diepphamlaai , #congtydieppham , #gioithieudieppham

Website: https://dieppham.net

Location: QPHF+H55, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phone: 0937045339

Socials:

https://www.facebook.com/batdongsandieppham

https://twitter.com/diepphamnet89

https://www.linkedin.com/in/diepphamnet

https://diepphamnet.tumblr.com

https://www.pinterest.com/diepphamnet

https://www.instagram.com/diepphamnet

https://diepphamnet.wordpress.com/

https://bit.ly/diepphamnet

https://dribbble.com/diepphamnet/about

https://my.mamul.am/am/profile/7717498