Đình Long

Web Developer, Project Manager, and Photographer in Da Nang, Viet Nam

Read my blog

Xin chào, tôi là Hồ Đình Long, hiện là Founder của Đình Long Plus (dinhlongplus.com) – Nền tảng chia sẻ kiến thức về Digital Marketing trực tuyến.

Kết nối với tôi:

[email protected]

https://dinhlongplus.com/founder

  • Education
    • The University of Danang - University of Science a