Đoàn Hào Kiện

Student, Consultant, and Web Developer in 45 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Attend my event

Tôi là Đoàn Hào Kiện - CEO của phantichtaichinh.com. Phân tích tài chính là công việc quan trọng trong môi doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích tài chính để doanh nghiệp xác định lợi nhuận, nợ phải trả, thế mạnh và tiềm năng thu nhập trong tương lai. Phân tích tài chính là 1 khía cạnh quan trọng của tất cả các hoạt động thương mại vì nó cung cấp nhưng hiểu biết có thể hành động về năng lực và tiềm năng trong tương lai của tổ chức. #phantichtaichinh #taichinh

Hastag: #doanhaokien #phantichtaichinh #taichinh

Địa chỉ: 45 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0967856432

Website:

https://phantichtaichinh.com/