Nhà thuốc dòng họ Đỗ Minh Đường

Chinese Medicine Clinic in Ba Đình, Hanoi, Vietnam

Read my articles

Nhà thuốc gia truyền dòng họ Đỗ Minh Đường, Lương y Đỗ Minh Tuấn tiếp nối 5 đời chữa bệnh cứu người, nhà thuốc (Phòng khám đông y) điều trị các bệnh mãn tính hiệu quả an toàn.