Dominika Kossowska

Malmö - Sverige

Respekt är det viktigaste i samspelet mellan människor.

Jag är intresserad av interaktion mellan människor, kultur och samhället i stort. Att se människan i både stort och smått är en viktig pusselbit i livets gång.
Med en Master inom folkhälsovetenskap och socialt arbete har jag dom rätta redskapen för professionellt arbete med människan.

  • Education
    • Master of Science (Public Health)