Dominik Pokornowski

szkoli i robi internety, dba o PR na zamówienie, organizuje projekty