Don de Son

Artist and Musician in Barcelona, España

Don de Son

Artist and Musician in Barcelona, España

Visit my website

Don de Son

Coro (ou non) universitario galego de Barcelona.

Cantamos, a varias voces, obras nosas e outras que non o son tanto, anque tampouco tan pouco! :)

Estamos no Edifici Històric da UB (Pça. Universitat).

Se tes algún tipo de interés en nós, calquera, ti pregúntanos.

________________

Don de Son

Cor (o no) universitari gallec de Barcelona.

Cantem a diverses veus obres nostres i algunes altres que no ho són tant, tot i que no deixen de ser-ho!

Estem a l'Edifici Històric de la UB (plaça Universitat).

Si tens algun tipus d’interès en el nostre grup, qualsevol que sigui, parla'n amb nosaltres.