Bệnh Viện Thẩm Mỹ Đông Á

beauty and beauty salon in Hà Nội, Việt Nam

Visit my website

Được thành lập từ năm 2014. Sau 5 năm hoạt động, Đông Á đã phát triển thành Hệ thống bệnh viện - Thẩm mỹ viện lớn nhất Việt Nam.

Với tiêu chí luôn mang cái đẹp nhất, tốt nhất tới cho người Việt. Đông Á đã và đang từng bước khẳng định bản thân để vươn ra tầm cỡ quốc tế.