Minh Cương Đồng

Life Coach, Public Speaker, and Social Media Manager in "Số 348 Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh 700000"

Visit my store

CEO tại Bếp Hoàng Cương. Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Chuyên gia thiết bị nhà bếp, 20 kinh nghiệm quản lý điều hành doanh nghiệp.
Am hiểu: Truyền thông - Quản trị kinh doanh- Quản trị nhân sự