Đồng Phục Cao Cấp Kim Vàng

Ho Chi Minh City, Vietnam

A high quality uniforms manufacturer.

Xuất phát từ niềm đam mê sản xuất và in thêu quần áo chất lượng cao, Kim Vàng đã chọn cung cấp cho xã hội những sản phẩm đồng phục thay vì chỉ là quần áo thông thường. Tại Kim Vàng, chúng tôi không chỉ sản xuất đồng phục mà chúng tôi còn đem cả tình yêu của mình vào sản phẩm của mình, biến đồng phục thành đứa con tinh thần của mình.

Đồng phục thể hiện tinh thần đồng lòng của một đội, một nhóm, một tổ chức hùng mạnh. Nếu ai đó hỏi Kim Vàng đang kinh doanh sản phẩm gì thì xin trả lời rằng Kim Vàng không kinh doanh sản phẩm mà chỉ làm công việc tạo ra tinh thần đồng đội cho một tổ chức. Và chúng tôi vô cùng tự hào vì điều đó.

www.dongphuckimvang.vn

  • Work
    • Đồng Phục Kim Vàng
  • Education
    • University of Economics, Ho Chi Minh City
    • RMIT Vietnam