dongphuc TC

Art Director, Designer, and Chef in Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Read my blog

Đồng phục TC sẽ là nơi giải quyết mọi khó khăn cho bạn. Nếu bạn không ở TPHCM thì cũng yên tâm vì chúng tôi sẽ trao đổi trực tuyến và gửi mấu cho bận nên sẽ không làm mất thời gian của bạn. Chúng tôi tin chắc rằng sau khi hợp tác một lần bạn sẽ là khách hàng thân thiết của chúng tôi. Chúng tôi làm việc có nguyên tắc cũng như luôn có kế hoạch rõ ràng và chủ động trong việc xử lý các tình huống phát sinh nên luôn đảm bảo được tiến độ cho khách hàng.