Xưởng in áo Teefit

Social Media Manager, fashion, and clothing in Thanh Xuân, Hanoi, Vietnam

View my portfolio

In decal, in kỹ thuật số, in theo yêu cầu tại Hà Nội

Xưởng in áo Teefit chuyên:

- In theo yêu cầu;

- In decal;

- In kỹ thuật số;

- In lưới;

- May đồng phục các loại.

Hotline: 0333.045.182

Website: http://teefit.vn/