Hasco Feed

Student, Social Media Manager, and Acupuncturist in Hanoi, Vietnam

Visit my website

HascoFeed là công ty chuyên sản xuất và phân phối thức ăn chăn nuôi, xuất nhập khẩu nông sản, công nghệ về giống vật nuôi, cây trồng, ứng dụng công nghệ hiện đại. Hasco Feed ra đời là sự kì vọng của Ban quản trị Tập đoàn và các thành viên, mong muốn Hasco Feed bước ra thị trường thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam sẽ đáp ứng sứ mệnh đưa công nghệ hiện đại, nguyên liệu sạch, gia tăng giá trị vật nuôi tới khách hàng, các hộ, các trang trại chăn nuôi và bằng tình yêu trong từng sản phẩm. Đồng thời, thúc đẩy và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng tại Việt Nam, nâng cao giá trị sản phẩm vật nuôi, cây trồng, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Mặc dù mới nhưng được sự hỗ trợ nhiệt thành của các thành viên trong ngôi nhà chung Hascogroup, hy vọng Hascofeed sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào và quy trình sản xuất, phát triển mạnh mẽ đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, xây dựng hệ thống phân phối vững mạnh.