Dost olog

Ankara

Fazla uzağa gitmiş olamam, peşimden gelin...