Đồ Thờ Hải Minh

Director, Art Director, and Designer in Xóm 9 Liên Minh, Xã Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định

Read my blog

Giới thiệu: Song hành cùng những công trình nhà chùa, từ đền và tư gia, đồ thờ Hải Minh hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị kinh doanh và sản xuất các loại đồ thờ phục vụ.

Hastags, tag: #dothohaiminh #dotho

Địa chỉ: Xóm 9 Liên Minh, Xã Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định

Phone: 0988698292

Website: https://dothohaiminh.com/

twitter: https://twitter.com/dothohaiminh