Trong Do

Web Developer, Student, and Director in Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Trong Do

Web Developer, Student, and Director in Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Read my blog

Tôi tên Đỗ Trọng, đã tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Thảo Dược Học. Hiện tại là một chuyên gia dinh dưỡng tại công ty Siêu Thị Sống Khoẻ. Với những bài viết, tôi muốn thông qua đó hỗ trợ được các thông tin hay không chỉ về các sản phẩm mà còn là những thông tin dinh dưỡng cần thiết cơ bản cho mọi người.