Đỗ Tuấn Triết

Writer, Designer, and Director in Số 112 Cầu Giấy, Hà Nội

Visit my website

Tôi là Đỗ Tuấn Triết - CEO của xuatnhapkhauthucte.com. Xuất Nhập Khẩu Thực Tế chia sẻ những thông tin hữu ích về xuất nhập khẩu, giúp các bạn tự học xuất nhập khẩu một cách dễ dàng và hiệu quả.Ngày sinh: 1/1/1990Hastag: #dotuantriet #xuatnhapkhauthucte #xuatnhapkhau #nhapkhau

Địa chỉ: Số 112 Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: 0986578478

Website: https://xuatnhapkhauthucte.com/